TURKARUSELLEN 2017

Postane er i år plassert slik:
Taulavatnet, Solsteinane, Tjørnalie, Reidslevegen, (kart)
Ystestølen, Liaberget, Kvitesteinen, Nakka (kart)

Meir info her.

Kopp til alle som har vitja alle postane, samt om du er under 10 år og har vitja minst 4. Det vert og trekt ein premie i kvar boks.

/Turnemnda i Bolstadøyri Turnlag