Bolstadøyri Ungdomslag

Bolstadøyri ungdomslag vart skipa på slutten av 1800 talet og er tilslutta Noregs ungdomslag som har som føremål  gjennom folkelege kulturaktivitetar å skape engasjement og levande lokalmiljø. Ungdomshuset Valhall stod ferdig i 1924.

Huset vert kontinuerlig restaurert og helde i god stand. Det er festsal med scene oppe og  matsal med kjøkken og toalett nede.

Vedtekter BUL

 

STYRET I BUL 2017

Leiar: Per Aage Bolstad
Utleigesjef: May Britt Torkilsen
Kasserar: Anne Lene Bråthen
Styremedlem: Anders Bolstad
Styremedlem: Miriam Kroge

Vara:
Maya Mykkeltvedt
Håkon Bolstad

 


ANNA INFORMASJON

Blir huset eller deler av dette leigd ut til dans eller andre innteksgivande arrangement skal Bolstadøyri Ungdomslag ha 15 % av billettinntekten + evt utgifter til oppvarming.

Ungdomsklubben og Nevatninga nyttar huset gratis.

Leigeavtale BUL

Giro BUL

 

UTLEIGEPRISAR

Styremøtar                                                                       kr 250,-
Leige av kjellar (med./ikkje med.)                        kr 750,-/1500,-
Leige av heile huset (med./ikkje med.)             kr 1200,-/2400,-
Leige heile helga                                                        + kr 500,-
Utvask nede/heile huset                                          kr 1000,-/1500,-
Leige av stolar/bord                                                    frå kr 300,-

For utleige kontakt May Britt Torkilsen
TELEFON: 482 58 641

 

MEDLEMSKAP

Falder med medlemskontingent kjem i september/oktober kvart år.

Einskildmedlemmer                                                    kr   150,-
Medlemskap for heile familien                             kr   300,-
(Born til og med 18 år)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *