Byggje hus på Bolstad?

Tomter i Eikelitunet er lagt ut for sal!

Eikelitunet er eit moderne bustadfelt med 18 tomter under utvikling på Åsen på Bolstad.

Arealet i Eikelitunet er eigd av Edvard Jarle Bolstad, Grethe Finsrud Agerlie og Bjarne Bolstad. Kvar grunneigar eig sin del av feltet, men samarbeider om regulering og planlegging.

KONTAKT:
Edvard Jarle Bolstad for visning og meir informasjon på telefon 90922565.
Følg gjerne feltet på Facebook og hjelp til med å spre ordet så me kan få fleire kjekke naboar i bygda!

______________________________________________________________________

Voss kommune har fire ledige tomter for sal  i reguleringsplan for Bolstad

Pris pr tomt kr  75 000 .Ta kontakt med Voss kommune for meir informasjon. post@voss.kommune.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *