Bolstadøyri Turnlag

Bolstadøyri Turnlag vart stifta 28.10.1963, og er eit idrettslag under Norges Idrettsforbund (NIF). Under denne organisasjonen omfattar all norsk idrett, kjem me under særforbundet Norges gymnastikk- og Turn forbund.

Grasrota
Bolstadøyri Turnlag er med i grasrotandelen gjennom Norsk tipping.
Dette er midlar me vil bruka på anlegga i bygda og utvikling av laget.

Vårt organisasjonsnummer er: 9936000563 om du ønsker å gi oss din støtte!

Me har i dag omlag 50 flotte støttespelarar! Tusen takk!
For meir informasjon kan du gå inn på Norsk Tipping

Hendingar

I dag har me jonsok, tveitemarsj, idrettsdag, øvstedalen utfor og trening på skulen som faste aktiviteter.

Samman med Bolstadøyri kvinne og familielag og Bolstadøyri ungdomslag deler me ansvaret for julegrantenning 3. kvart år. Saman med dette høyrer også årets tv aksjon.

Informasjon om programmet utover kjem snart!

Styret per 2014

LEIAR Anne Kristine Tesdal
NESTLEIAR Bas Wassenaar
SKRIVAR/MATERIAL FORVALTAR Mona Horvik
KASSERAR Jøran Brekkhus
VARA Turid Seim

Vedtekter

UTRDAG FRA KLUBBENS LOVER OM ÅRSMØTE

§ 10 Årsmøtet

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Som medlem av NIF er me pålagt til å følge lovene satt av Idrettstinget. Dette er idrettens høyeste styring organ, og det forkommer kvart 4. år.
Om du ønske å lesa meir om lovane kan du gå inn på nettsida til NIF

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *